A A A

O spółce


CEL UTWORZENIA SPÓŁKI

Spółka została powołana w celu świadczenia usług leasingowych, których przedmiotem były środki transportu, maszyny oraz nieruchomości. Świadczone usługi były skierowane do klientów prowadzących działalność na terytorium Polski.