A A A

OgłoszeniaOgłoszenie o zamiarze wydzierżawienia składników majątkowych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.


Ogłoszenie nr 15 o zmianie treści ogłoszeń nr 13 i 14 o aukcjach na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.


Ogłoszenie nr 14 przypominające o terminach aukcji na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.


Ogłoszenie nr 13 o aukcjach na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w związku z niedojściem do skutku przetargów nr 1 - 9, 13 - 24, 26 i 27.


Ogłoszenie nr 12 przypominające o terminach przetargów na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. oraz określające termin aukcji.


Ogłoszenie nr 11 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.


Ogłoszenie nr 10 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.


Ogłoszenie nr 9 o zmianie terminu aukcji nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.


Ogłoszenie nr 8 o aukcjach na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w związku z niedojściem do skutków przetargów nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13


Ogłoszenie nr 7 o terminach przetargów nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.


Sprostowanie ogłoszenia nr 5 o przetargach nieograniczonych (przetargi nr 1 - 7) na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. opublikowanego w dniu 30 września 2009 r.

Ogłoszenie nr 6 z dnia 27.10.2009


Ogłoszenie nr 5 o sprzedaży z dnia 30.09.2009