A A A

Plan sprzedażyPlan sprzedaży - 3 procedura

Załączniki do planu sprzedaży - 3 procedura - maj 2010:

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3b

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 4b

Załącznik nr 5a

Załącznik nr 5b

Załącznik nr 6a

Załącznik nr 6b
Plan sprzedaży - 2 procedura

Załączniki do planu:


    Załącznik nr 1a - zespół nr 1 pakiet „Wulkan” środki trwałe.

    Załącznik nr 1b - zespół nr 1 pakiet „Wulkan” składniki majątkowe niskocenne.

    Załącznik nr 3a - zespół nr 3 pakiet „Malarnia” środki trwałe.

    Załącznik nr 3b - zespół nr 3 pakiet „Malarnia” środki majątkowe niskocenne.

    Załącznik nr 4a - zespół nr 4 pakiet „Prefabrykacja” środki trwałe.

    Załącznik nr 4b - zespół nr 4 pakiet „Prefabrykacja” środki majątkowe niskocenne.

    Załącznik nr 5a - zespół nr 5 pakiet „Odra” środki trwałe.

    Załącznik nr 5b - zespół nr 5 pakiet „Odra” środki majątkowe niskocenne.

    Załącznik nr 6a - zespół nr 6 pakiet „Operator” środki trwałe.

    /Załącznik nr 6b - zespół nr 6 pakiet „Operator” środki majątkowe niskocenne.

    Załącznik nr 7a - zespół nr 7 pakiet „Stocznia Południowa” środki trwałe.

    Załącznik nr 7b - zespół nr 7 pakiet „Stocznia Południowa” środki niskocenne.

    Załącznik nr 9a - zespół nr 9 pakiet „Projekt” środki trwałe.

    Załącznik nr 9b - zespół nr 9 pakiet „Projekt” środki majątkowe niskocenne.

    Załącznik nr 11 - zespół nr 11 pakiet 63,48% udziałów w spółce Nord.

    Załącznik nr 12 - zespół nr 12 pakiet „Projekty zbiornikowców”.

    Załącznik nr 13 - zespół nr 13 pakiet „Projekty kontenerowców”.

    Załącznik nr 14 - zespół nr 14 pakiet „Projekty co-ro, ro-ro, ro-pax”.

    Załącznik nr 17 - zespół nr 17a pakiet „Zestaw sterowy do statku B 178 I/23”,
   
Załącznik nr 18 - zespół nr 18 pakiet „Pozostały majątek obrotowy”.

    Załącznik nr 19 - Regulamin przetargu nieograniczonego oraz aukcji.

    Załącznik nr 20 - Mapa - Podział majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. zlokalizowanego na stanowiących własność Skarbu Państwa a znajdujących się w wieczystym użytkowaniu Stoczni nieruchomości gruntowych położonych na terenie Stoczni.

   

Załącznik nr 21 Preliminarz kosztów.