A A A

Władze


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o.


RADA NADZORCZAZARZĄD

Jerzy Sławek - Prezes Zarządu

Jan Laskowski - Wiceprezes Zarządu